Vilket ämne vill du dyka djupare i?

Utifrån arbetet i våra arbetsgrupper och påtryckningar från omvärlden bjuder vi in till olika e-fokusdagar.

I höstas hade vi vår uppskattade Logistikdag och i april kör vi två Juridikkurser gällande de nya konskumentlagarna som träder i kraft den 13 juni 2014.