IC Distribution Sweden AB

Vi arbetar inom pool- och spabranschen som distributionsled. Vi erbjuder även försäljning av varor till slutkonsumenter via våra återförsäljare på internet.

Juridiskt namn: IC Distribution Sweden AB

Org nr: 556800-4674

Hemsida: www.poolteam.se

Adress: Box 30099, 20061 Limhamn

Certifierad

Status

Certifierad

Finansiell stabilitet

God, 2019-11-12

Klagomål

Inga veriferade klagomål

Härmed intygas att www.poolteam.se som drivs av IC Distribution Sweden AB lever upp till Trygg e-handels krav för e-handlare

Certiferad sedan: 2013-02-22