Månadens Bok

Månadens bok grundades 1972 och är Sveriges största månadsbokklubb. Målgruppen är både kvinnor och män, från 40+.

Juridiskt namn: Bonnierförlagen AB

Org nr: 556023-8445

Hemsida: www.manadensbok.se

Adress: Box 3159, 10363 Stockholm

Certifierad

Status

Certifierad

Finansiell stabilitet

God, 2019-11-16

Klagomål

Inga veriferade klagomål

Härmed intygas att www.manadensbok.se som drivs av Månadens Bok lever upp till Trygg e-handels krav för e-handlare

Certiferad sedan: 2012-06-15