Pistill Sverige AB

Pistills vision är att vara en inspirationskälla/butik som erbjuder produkter för alla sinnen och som leder till ökat inre välbefinnande.

Juridiskt namn: Pistill Sverige AB

Org nr: 556627-3180

Hemsida: www.pistill.se

Adress: Grävlingsvägen 38, 16756 Bromma

Certifierad

Status

Certifierad

Finansiell stabilitet

God, 2019-11-19

Klagomål

Inga veriferade klagomål

Härmed intygas att www.pistill.se som drivs av Pistill Sverige AB lever upp till Trygg e-handels krav för e-handlare

Certiferad sedan: 2011-11-21