Shark Gaming Sytems A/S

Our about us text can be seen here: https://sharkgaming.se/om-oss/om-sharkgaming/

Juridiskt namn: Shark Gaming Sytems A/S

Org nr: 502079505901

Hemsida: sharkgaming.se

Adress: Ellekær 7, 2730 Herlev

Certifierad

Status

Certifierad

Finansiell stabilitet

God, 2019-11-22

Klagomål

Inga veriferade klagomål

Härmed intygas att sharkgaming.se som drivs av Shark Gaming Sytems A/S lever upp till Trygg e-handels krav för e-handlare

Certiferad sedan: 2019-10-16

Per Ljungberg, VD Svensk Distanshandel AB