Fotografiska Stockholm AB

Fotografiska är en av världens största samlingsplatser för fotografi och ett populärt turistmål. Vår vision är ständigt att \"Inspiring a more conscious world\".

Juridiskt namn: Fotografiska Stockholm AB

Org nr: 556812-8176

Hemsida: fotografiska.com/sto/shop

Adress: Stadsgårdshamnen 22, 116 45 Stockholm

Certifierad

Status

Certifierad

Finansiell stabilitet

God, 2019-11-18

Klagomål

Inga veriferade klagomål

Härmed intygas att fotografiska.com/sto/shop som drivs av Fotografiska Stockholm AB lever upp till Trygg e-handels krav för e-handlare

Certiferad sedan: 2019-01-18

Per Ljungberg, VD Svensk Distanshandel AB