Innovativa Fönster AB

Juridiskt namn: Innovativa Fönster AB

Org nr: 556904-1667

Hemsida: www.infonster.se

Adress: Brännerigatan 6, 26337 Höganäs

Certifierad

Status

Certifierad

Finansiell stabilitet

God, 2019-11-14

Klagomål

Inga veriferade klagomål

Härmed intygas att www.infonster.se som drivs av Innovativa Fönster AB lever upp till Trygg e-handels krav för e-handlare

Certiferad sedan: 2017-02-28