Goyada AB

Vi är återförsäljare av varumärkens elektroniska presentkort och digitala koder till slutkund.

Juridiskt namn: Goyada AB

Org nr: 556523-3904

Hemsida: www.anygift.se

Adress: Kungsgatan 54, 11135 Stockholm

Certifierad

Status

Certifierad / Under utredning

Finansiell stabilitet

God, 2019-11-14

Klagomål

Inga veriferade klagomål

För tillfället är www.anygift.se som drivs av Goyada AB under utredning! Detta innebär att vi inväntar fler uppgifter för att kunna säkerställa certifieringen.

Certiferad sedan: 2015-11-03