Parajett AB

Parajett erbjuder sina kunder effektiv kommunikation i både tryckt och digital form. Till de digitala kanalerna räknas bl.a. digitala brevlådor, e-fakturor, e-arkiv, e-post, och SMS. Vi tar därmed ansvaret för kundens hela kommunikation.

Hemsida: www.parajett.se