Business Region Örebro

Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att starta, etablera sig och växa i regionen.

Hemsida: businessregionorebro.se