iCore Solutions

Vi är experter inom affärsintegration och levererar ekonomiskt attraktiva, skalbara lösningar baserad på vår egen integrationsplattform. Vi hjälper dig i ditt arbete med att hantera den ständigt ökade mängden data. Vi hjälper dig nå resultat genom beprövad teknik och metodik som öppnar upp och effektiviserar dina IT-system och affärsrelationer. ​Integration handlar om att bygga det digitala nervsystemet. Integration ska förenkla och bidra till affärsutveckling.​ ​ Want to turn your data into profit?​ Welcome to iCore.

Hemsida: www.icoresolutions.com