Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Eskilstuna Logistiks verksamhetsidé är att erbjuda hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar för Stockholm-Mälardalen och norra Europa.

Hemsida: http://www.eskilstunalogistik.se