Svensk Handel AB

Svensk Handel är en arbetsgivar- och intresseorganisation som driver handelns frågor för våra 10 000 medlemsföretag inom parti-, detalj- och e-handeln.

Hemsida: http://www.svenskhandel.se