Helprint Oy

Nordens enda gravyrtryckeri med säte i Mikkeli, Finland. Ingår i en stor tryckerikoncern, CirclePrinters. Har tryckerier i Finland, Tyskland, Österrike, Belgien, Holland och Spanien

Hemsida: http://www.helprint.fi/se/huvudsida/index.php