Det har varit en intensiv första månad som VD för Svensk Digital Handel. Mycket har handlat om planering inför nästa års D-Congress, men vi har även släppt en bra rapport, Digital Mathandel 2018, och dessutom har jag hunnit ”rasa” i media.

Sverige ligger långt fram inom e-handel, men leveranserna har till viss del halkat efter. Hemleveranser är bra, men det behövs fler kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara leveransformer som komplement till utlämningsställen för att klara av kommande års tillväxt. I min första intervju med media som ny VD framhöll jag leveranser till paketboxar med digitala lås i fastigheter, villaområden och offentliga miljöer som en möjlig väg framåt.

10-punktsprogram för konsumentdrivna leveranser

Paketboxar i fastigheter var en av de frågor vi diskuterade när vårt logistiknätverk träffades i Göteborg den 29 augusti. Vi har nu inlett arbetet med att ta fram ett nytt program för vad vi i branschen vill se för utveckling kommande år, det vill säga ett nytt tio-punkts-program för mer konsumentdrivna leveranser. Det handlar om vilka frågor Svensk Digital Handel ska driva gentemot logistikaktörer och andra intressenter som påverkar logistikbranschens utveckling i Sverige.

Kritik mot PostNords prishöjning under julhandeln

Logistiknätverket gästades även av PostNord Sveriges VD Annemarie Gardshol och e-handelsexpert Arne Andersson som bland annat fick förklara PostNords tillfälliga prishöjning under årets julhandel. Denna prishöjning avslöjades av e-handel.se den 21 augusti. Dagen efter framförde jag stark kritik i media mot den bristande framförhållningen och avsaknaden av dialog.

Prishöjningar uppskattas sällan, men när det sker måste informationen ske betydligt tidigare än vad som nu var fallet. Vi behöver också mer dialog och samverkan för att ta e-handeln framåt i Sverige, något vi alla i logistiknätverket var väldigt tydliga med i vår dialog med Annemarie Gardshol och Arne Andersson. Vi hade ett bra samtal och enades om att vi ska ha en betydligt tätare dialog framöver i god tid inför avgörande förändringar i villkor och service.

När kommer Amazon och vad händer då?

Journalister jag träffat de senaste veckorna har ställt frågor om jag har hört något nytt om när Amazon etablerar sig i Sverige. Det börjar bli lite av ”vargen kommer” över frågeställningen. Men när Amazon väl etablerar sig kommer påverkan vara stor på svensk detaljhandel; digitaliseringstakten ökar och vi tar ytterligare ett steg tas mot vår vision ”vartannat köp digitalt”. Jag tycker inte vi ska se Amazon som ett hot mot svensk handel. Hotet på sikt är snarare handelshinder och bristande möjligheter att konkurrera på lika villkor som utländska företag.

Hur man stärker sin konkurrenskraft när marknadsplatser som Amazon ökar sin närvaro i Sverige och vad som krävs för att lyckas med internationell expansion är några av de frågeställningar som kommer att prägla Sveriges största e-handelsevent, D Congress, den 7 mars 2019. Det är lång tid kvar till dess, men vår planering har redan kommit långt. Det återkommer vi till i nästa nyhetsbrev.

Avslutningsvis hoppas jag vi ses på D B2B i Göteborg den 9 oktober och på D Logistik den 7 november.

Per Ljungberg
VD Svensk Digital Handel

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!