D-Congress 2021 planeras till den 2 juni

Coronapandemin fortsätter och i nuläget är sannolikheten minimal för att det går att genomföra en mässa med drygt 1600 deltagare i mars 2021. Därför har vi nu beslutat att flytta fram D-Congress till vårt reservdatum; onsdagen den 2 juni 2021.

För någon månad sedan var vi optimistiska. Vi trodde att vi 2021, precis som tidigare år, skulle kunna genomföra D-Congress torsdagen i vecka 10. Sedan vi kommunicerade detta i september har utvecklingen med Coronapandemin gått åt fel håll. Vi har därför beslutat att det alternativa datumet, den 2 juni, är det vi arbetar mot för D-Congress 2021.

Men vi lever i en tid av ovisshet. Vi för därför en dialog med vår medarrangör Svenska Mässan för att vid behov hitta ett nytt alternativt datum under hösten 2021.

Till D-Congress

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!