Svensk Digital Handel driver sedan 2008 Trygg E-handel, en certifiering för e-handlare. Certifieringen kräver att e-handlaren lever upp till vissa krav, som rör konsumenträtt och kundservice. Vi vill skapa en närmare relation till dig och våra 800 certifierade e-handelsföretag och våra över 100 business partners. Uppdateringen av certifieringen Trygg E-handel är en start på detta arbete.

Din vardag som e-handlare består av att driva själva affären, ofta sprunget ur en kärlek och passion för produkterna och entreprenörskap. Men vi vet också att vardagen tyngs ner av kringliggande krav, som kommer av exempelvis ett föränderligt regelverk, ett rörligt affärslandskap och förändrade kundförväntningar. Sådana krav tar tid i anspråk och skapar lätt oro. Vi vill vara närvarande i din vardag och ett vardagsstöd med tillgång till tjänster och löpande information. Ett ”person” du alltid kan kontakta. Vi kommer även att uppdatera befintlig certifiering till att bli enklare att förstå.

Det är en del vi tagit fasta på när vi nu uppdaterar de tjänster och produkter du får som certifierad Trygg E-handlare och som kommer att lanseras i Betaversion på D-Congress den 5 mars 2020.

LÄS MER OM D-CONGRESS

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!