E-handlare efterfrågar en tjänst som hjälper dem att ta vara på kraften som finns i sociala medier

Källa: dagensanalys.se

E-handelsplattformen Jetshop inleder ett samarbete med svenska företaget Flowbox för att hjälpa e-handlare ta tillvara på användares innehåll från sociala medier.

”Allt fler företag som satsar på e-handel har insett att kundernas egna bilder i sociala medier ofta är mer inspirerande och engagerande är traditionella reklambilder. Det har gett ett uppsving för det som kallas användargenererat innehåll, eller UGC (user-generated content),” skriver Jetshop i ett pressmeddelande.

– Vi ser att allt fler e-handlare efterfrågar en tjänst som hjälper dem att ta vara på kraften som finns i sociala medier. Därför har vi valt att inleda ett samarbete med Flowbox, som är det företag som vi anser ligger i framkant när det kommer till den här typen av tjänster, säger Olle Hyberg, Chief Networking Officer på Jetshop.

Med Flowbox integrerat i kundernas webbshop skapas en levande sajt med autentiskt innehåll. Det gör att e-handlare enkelt kan ta tillvara på innehåll som redan finns i sociala medier för att använda det i sin marknadsföring. Först ut med tjänsten bland Jetshops kunder är Lagerhaus.

– Genom att lyfta in innehåll från sociala medier som Instagram i sin e-handel skapas en tydligare bild av hur kunderna faktiskt använder företagets produkter. Det skapar förtroende hos kunderna vilket i sin tur ökar konverteringen. Samarbetet med Flowbox är ett bra exempel på hur Jetshop jobbar för att ge våra kunder tillgång till ny, spännande funktionalitet som ökar försäljningen och kundupplevelsen, säger Olle Hyberg.

– För Flowbox är samarbetet med Jetshop viktigt då integrationen mot vår plattform underlättar för våra kunder. Vi kommer även djupare in i näringskedjan kring vissa av de produkter vi erbjuder idag, vilket öppnar upp för många nya fördelar som exempelvis en förkortad process från klick till köp, säger Marcus Carloni, VD på Flowbox.

Till artikeln →

Små klädföretag kan ha bättre förutsättningar i e-handeln

Källa: sverigesradio.se

Stockholms modevecka pågår för fullt just nu. Och medan klädhandelsjättar som H&M pressas av e-handeln, kan mindre företag ha bättre förutsättningar.

– De små ger det där lilla extra, närheten, att veta var det produceras och nära kontakt med designern. Man vill ju ha mer individuell stil i dag så att jag håller absolut med om att små märken har stora fördelar, säger Erika Blomberg, Swedish Fashion Council, på en av många modevisningar.

Det är inte nattsvart för modebranschen i Sverige. Exporten ökade första halvåret 2017 jämfört med samma halvår 2016, enligt branschorganet Teko. Men i Sverige backar branschen med drygt 2 procent, enligt Stil-index.

De stora företagen dras med problemet att modet växlar allt fortare, och en finansiell press att satsa på basplagg för att minska risken att satsa på fel trend.

– Modesystemet har brakat samman. De som hela tiden har drivit så mycket av vad som är inne och ute. Och så när det inte känns som att det inte är så mycket som är inne och inte så mycket so är ute så blir det ointressant, säger Jenny Lantz, forskare i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm.

Stora som små brottas med konkurrens på nätet, men de små kan agera lite fortare, har kunder som är mer lojala och känner sina kunder bättre.

– De är bra på sociala medier. Mycket handlar om livsstil. Om vi ser på yngre människor kan det vara faktorer vi inte alls tänker på. Det som är intressant kanske är det som ser bra ut på bild på Instagram. Jag tror segmentet mellan olika åldersgrupper skiljer sig väldigt mycket, säger Emma Lindblad som är doktor i modevetenskap och forskar på Stockholms universitet.

Till artikeln →

”Regeringen – ta Postnord och Tullverket i örat”

Karin Johansson, Svensk Handel, skriver att regeringen nu måste agera mot Postnord och Tullverket. På bilden till höger syns så kallade Kina-brev – små paket som delas ut som brev – på Postnords terminal på Arlanda. Foto: Pressbild/Svensk Handel, Magnus Hjalmarson Neideman

Källa: svd.se

Svensk Handel kan inte acceptera ett system där svenska handelsföretag måste betala moms samtidigt som deras kinesiska konkurrenter slipper skatten på grund av att Tullverket och Postnord inte följer regelverket. Regeringen måste stoppa skattelättnaderna till kinesiska e-handelsföretag, skriver Karin Johansson, vd för Svensk Handel.

Frihandeln tjänar Sverige och svenska företag väl. För svenska handelsföretag innebär det att hela världen öppnas upp som potentiell export- och inköpsmarknad. Men frihandeln måste ske på jämbördiga villkor där regelverk och tillsyn inte bara gäller för företag etablerade i Sverige.

Postnord uppskattade i slutet av förra året att cirka 160 000 paket från Kina dagligen anländer till Arlanda, en ökning på runt 60 procent jämfört med året innan. Svensk Handels prognoser pekar på en fortsatt stark tillväxt för den internationella e-handeln och år 2025 räknar vi med att var tionde krona i den svenska detaljhandeln spenderas hos utländska e-handlare.

Även om Tullverket meddelar att moms ska betalas från första kronan vid privatimport från Kina så är det uppenbart att det inte sker i praktiken. Enbart under det gångna året har statskassan gått miste om över en miljard kronor i uteblivna momsintäkter. En summa som kan väntas öka i snabb takt om inget görs. Att e-handelsförsändelser från Kina även märks som ”gåvor” eller deklareras till ett lägre värde än det egentliga bidrar även det till denna starkt växande typ av skatteundanflykt.

Både Tullverket och Postnord hänvisar till att de inte har nog med resurser för att kontrollera inflödet av paket. Ursäkterna håller inte. Postnord borde ha läst sina egna prognoser över e-handelsutvecklingen noggrannare. Då skulle man redan för många år sedan påbörjat ett moderniseringsarbete för att effektivisera hanteringen. Tullverket å sin sida kan inte stillasittande acceptera en situation där lagen enbart gäller för företag etablerade i Sverige. Deras agerande gör att staten bidrar till att skattesubventionera kinesiska e-handelsjättar, på svenska handelsföretags bekostnad. Detta ett hot mot svenska företag och jobb. Handelns företag står för 11 procent av jobben och skatteintäkterna till den svenska ekonomin.

Svensk Handel vill därför att regeringens ansvariga ministrar – finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Mikael Damberg – tar sin uppbördsmyndighet och sitt statliga bolag i örat och kräver snabb bättring. Svensk Handel uppmanar regeringen, Tullverket och Postnord att genomföra följande åtgärder:

 • Regeringen bör ge ytterligare resurser till Tullverket så att myndigheten kan fullgöra sitt uppdrag gällande momsinbetalningar.
 • Regeringen bör ställa tydligare krav på att statens egna bolag följer rådande lagstiftning. Postnord måste se till att moms betalas in då de agerar ombud oavsett om detta innebär väsentligt merarbete för företaget.
 • Tidigarelägg införandet av de nya EU-regler som från och med år 2021 kräver att online-marknadsplatser som Wish eller Alibaba får ansvar för att moms betalas in vid försäljning från deras online-marknadsplatser.
 • Snabba på införandet av elektronisk tullhantering för att effektivisera hanteringen av privatimportförsändelser och se till att rätt moms betalas in, något Tullverket enligt tidplan tyvärr kommer göra först tidigast i utgången av år 2020.
 • Tullverket bör göra det enklare att göra rätt. Om rätt moms inte betalas in när en konsument idag privatimporterar måste konsumenten själv skicka ett fysiskt brev till Tullverket. Detta är inte ett fungerande system år 2018.

Med ovanstående åtgärder skulle Sverige ta viktiga kliv mot att undanröja skattelättnaderna som vi idag ger till en av världens mest konkurrenskraftiga e-handelsnationer. Men det krävs att regeringen agerar nu, utvecklingen i handeln går snabbt och handelns företag har inte råd att vänta.

Karin Johansson

vd Svensk Handel

Till artikeln →

Nu är det e-handeln som driver all tillväxt i handeln

Under andra kvartalet 2017 ökade e-handeln i Sverige med 15 procent, jämfört med samma period i fjol. Nu har vi också nått en brytpunkt i detaljhandeln, när e-handeln för första gången stod för hela sällanköpsvaruhandelns försäljningstillväxt.

Det framgår av E-barometern för 2017 års andra kvartal som PostNord ger ut i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research.

E-handeln i Sverige ökade med 15 procent under det andra kvartalet 2017. Det betyder att e-handeln stod för hela sällanköpsvaruhandelns försäljningstillväxt under första halvan av året. Det skedde följaktligen ingen tillväxt i de fysiska butikerna under denna period. Några av de branscher vars fysiska butiker har det extra tufft för tillfället är elektronikhandeln och modehandeln. Det är två branscher som länge varit etablerade på nätet och där konkurrensen dessutom är stenhård, inte minst på grund av ökat tryck från utländska aktörer som blir allt enklare att nå för svenska konsumenter.

 – Fortsätter trenden med att e-handeln tar all försäljningstillväxt kommer fler detaljhandelsaktörer på den fysiska spelplanen att få det tufft. De butiker som inte har en bra omnikanalstrategi kommer att bli omsprungna, säger PostNord Sveriges detaljhandelsanalytiker Carin Blom.

Vi har nått en brytpunkt i detaljhandeln, där tillväxten framöver troligtvis kommer att tillfalla e-handeln. Det är lite som talar för att hushållens ekonomi skulle förbättras ytterligare i närtid, något som skulle kunna leda till mindre priskänsliga konsumenter som handlar mer i de fysiska butikerna. Svenska konsumenter kommer istället sannolikt att fortsätta vara tidspressade, spendera mer tid i mobilen och efterfråga överblicken de får på nätet.

– En förklaring till att vi nått denna brytpunkt är, förutom de självklara fördelarna med e-handel såsom tillgänglighet, bekvämlighet och lägre priser, att butikskedjorna inte tillräckligt väl lyckats hitta samspelet mellan sin digitala och sina fysiska butiker, säger Carin Blom.

Kvartalets vinnarbransch var barnartiklar och leksaker som ökade med starka 24 procent. Det är nu en väletablerad kategori på nätet, där stora varumärken syns allt mer mot marknaden och där bekvämligheten och sortimentsbredden är starka drivkrafter för konsumenterna, tillsammans med tidsbesparingen.

En annan bransch som haft bra tillväxt under kvartalet är bygghandeln, där e-handeln fortsätter att ta marknadsandelar från den fysiska handeln. Otympliga och ofta tunga varor är svåra att frakta hem själv och kräver ofta en hel del tid att handla, vilket har varit en förklaring till att e-handeln växer. De fysiska varuhusens största fördel är kunnig personal, dit många vänder sig med frågor om byggprojekt och maskiner., Där har e-handeln fortfarande utmaningar, men jobbar allt mer med instruktioner, videos och frågeforum. Logistiken är en annan del som fortsätter att utvecklas, och smidigare leveranser på kundens villkor kommer att driva tillväxten i branschen ytterligare.

 E-barometern i sammanfattning:

 • E-handeln ökade med 15 procent under andra kvartalet 2017.
 • De mest e-handlade varorna under perioden var kläder och skor (38 procent), skönhet och hälsoprodukter (28 procent) samt mediaprodukter (25 procent).
 • Prognosen för helåret 2017 är en tillväxt om 17 procent, vilket skulle betyda att e-handeln i Sverige skulle omsätta knappt 68 miljarder kronor.
 • Konsumenterna förväntar sig allt snabbare leveranser. Drygt en tredjedel vill ha sina leveranser inom två dagar.
 • 8 av 10 konsumenter tycker att det är viktigt att få välja leveranssätt.
 • Varannan konsument får inte välja leveranssätt.
 • Var femte konsument har valt att handla från ett annat företag än de tänkt sig, för att de inte fick välja leveranssätt.

Ladda ner hela rapporten E-barometern Q2 2017>>

Om e-barometern
PostNord följer i samarbete med Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på en konsument- och en företagsundersökning.

Nytt e-handelsinitiativ som riktar sig till äldre

Källa: Dagensanalys.se

Niklas Ankar som är grundare av seniorklädesmärket Ankar Senior har tagit fram en kollektion som riktas till seniorer. Tanken är att sälja kläder på nätet som är både snygga och praktiska.

Niklas Ankar​ har en gedigen bakgrund i modebranschen där han varit verksam i New York, Paris, Barcelona – och i Sverige. Under sin fyrtio år långa karriär har han bland annat varit chefsdesigner på Gant, och rest världen runt för att hitta de bästa leverantörerna för varje typ av plagg.

Det var denna stora erfarenhet som ledde till att Niklas i början av 2016 plötsligt upptäckte att det finns ett stort tomrum i klädmarknaden, ett behov av uppdaterade klassiska plagg och klassiskt mode för seniorer som inte alltid har möjlighet att shoppa sina egna kläder.

Läs hela artikeln >>

Ny rapport: Lågpriskedjorna vinnare när e-handeln tar fart

Källa: market.se

Inom ett par decennier kommer så mycket som 60 procent av den totala handeln ske på nätet. Köpcentrum får det svårt, medan lågpriskoncept, främst inom mat, kommer att expandera kraftigt. Allt enligt den färska rapporten ”Handelns betydelse, då nu och i framtiden”, som presenterades i Almedalen.

När Handelns ekonomiska råd nyligen presenterade rapporten ”Handelns betydelse, då, nu och i framtiden var ett tydligt: Kampen om marknadsandelar mellan den fysiska handeln och den accelererande e-handeln hårdnar och kommer att leda till stora konsekvenser både för företagen och för kunderna.

Om det pratade bland annat Mats Bergman, professor i nationalekonomi och ledamot i Handelns ekonomiska råd, i Almedalen.

– Vi kan aldrig vara helt säkra, men enligt våra prognoser kan så mycket som 60 procent av detaljhandeln vara digitaliserad inom ett par decennier. Vissa delar, som lyx- och lågprisvaror tror vi kommer att förbli fysisk längre. Det gäller även de som lockar till impulsköp och den mer upplevelsebaserad handeln, säger Mats Bergman.

Den avgörande kampen kommer, enligt rapporten, att stå mellan köpcentrum och den nämnda e-handeln.

Vinnare: e-handeln.

Så kallade ”superstores”, som är stora i USA, betraktas som en joker i sammanhanget.

– Vi tror också att lågpriskoncepten kommer att expandera ännu mer. Inte minst som en effekt av de många nyanlända, säger Mats Bergman.

Som också passar på att skicka med en egen spaning, som inte finns med i rapporten.

– E-handeln med mat kommer att växa jättesnabbt och jag blir inte förvånad om dagligvarubutikerna på nätet kommer att köra hem maten i mycket större utsträckning än i dag. Samtidigt skulle de kunna leverera annat. Post, till exempel, säger Mats Bergman.

Till sist, omnikanal.

Ja, det kommer att vara en nödvändig modell framöver, men inte för alla.

Marknadsledarna inom dagligvaruhandeln och de största företagen inom sällanköpshandeln som kontrollerar sina egna varumärken har att vinna på att driva såväl fysisk butik som e-handel.

– Mindre aktörer har det inte, siar Mats Bergman.

Till artikeln >>

Ny VD Svensk Distanshandel AB (Svensk Digital Handel)

Jonas Ogvall har lämnat jobbet som vd på Svensk Distanshandel AB (Svensk Digital Handel). Bolaget har under dessa år utvecklats på ett mycket positivt sätt. Jonas har lyft digitaliseringsfrågorna och bidragit till utvecklingen av bolagets framgångsrika event, med D-Congress som flaggskepp. Vi tackar honom för hans insatser säger styrelseordförande Freddy Sobin.

Efter fem mycket intensiva, intressant och utvecklande år är det dags att avsluta uppdraget. Jag är extra stolt över att vi har fått till utkörning av paket på lördagar till ombud, säger Jonas Ogvall.

Som tillförordnad vd kommer Malin Winbom att fungera. Malin Winbom är även VD för ett annat dotterbolag till Svensk Handel, Svensk Handel Juridik AB.  Malin Winbom har gedigen erfarenhet av e-handel och digitaliseringsfrågor, med särskilt fokus på compliance.

Vi hälsar Malin varmt välkommen!

För mer information kontakta:
Malin Winbom, ft VD Svensk Digital Handel
Tel: 010-471 85 90
e-mail: malin.winbom@dhandel.se

PRESSMEDDELANDE: Lördagsutkörningen av paket möjliggör en 20 procentig ökning för e-handeln

Jonas Ogvall, Svensk Digital Handel:

I slutet av förra veckan meddelade Postnord att de kommer att köra ut paket till ombud även på lördagar. Ett glädjande besked tycker Svensk Digital Handel som drivit frågan i många år.

Att leveranser är en viktig del av den digitala handeln har tagits upp av många som är verksamma inom branschen, då det påverkar hur snabbt kunden kan få hem sina varor och hur smidig hela köpprocessen blir.

Under fem års tid har Svensk Digital Handel lyft frågan om behovet av utkörning till ombud även under helgen för att effektivisera handeln via nätet. Trots att debatten har pågått under en lång tid visar sig resultaten till slut och Postnords besked att de nu börjar med leveranser även på lördagar är ett stort framsteg.

Det är ett mycket glädjande besked att paket kommer att köras ut på lördagar till ombud. Vi och handlarna har länge efterfrågat och verkat för detta. Snabbare leveranser efterfrågas av kunderna och kommer att stärka de svenska handlarna i den internationella konkurrensen då ledtiderna kortas, säger Jonas Ogvall, vd Svensk Digital Handel

Ogvall fortsätter med att lyfta andra fördelar som uppstår i samband med de utökade leveranserna. En av de positiva följderna är att handelsvolymerna nu spås öka med upp till 20 procent då ”öppettiderna” på nätet förlängs. Fler konsumenter väntas nu handla på nätet även på torsdagar och fredagar eftersom det nu blir möjligt med leverans redan på lördag istället för att – som det är nu – behöva vänta tills efter helgen.

Det är nu upp till handlarna att ta vara på denna efterlängtade möjlighet. Att kunna få ut sina leveranser en dag till i veckan innebär att ytterligare en aktiv försäljningsdag uppstår vilket innebär ökade intäkter, säger Jonas Ogvall.

Utkörningen av paket kommer att påbörjas till ombud i storstadsområden under 2017. Det är ett steg i rätt riktning, men Svensk Digital Handel fortsätter att jobba för att även mindre städer ska få samma möjlighet.

För eventuella frågor kontakta:
Jonas Ogvall, VD Svensk Digital Handel, tel: +46 709 76 44 26, e-mail: jonas.ogvall@dhandel.se

Svensk Digital Handel är intresseorganisationen för den digitala handeln i Sverige och verkar för att framtidssäkra medlemmarnas digitala verksamhet. Som medlem i Svensk Digital Handel får svenska e-handelsföretag hjälp med både frågor och förslag som bidrar till ett tryggare, smartare och mer lönsamt digitalt företagande. Svensk Digital Handel driver affärsutveckling tillsammans med marknadens största aktörer och leverantörer. Tillsammans med våra medlemmar gör vi det enklare att handla på nätet. Svensk Digital Handel är en del av Svensk Handel.www.dhandel.se

”E-handeln med livsmedel har fått sitt genombrott. Det är dags att kliva på tåget.”

© Icanyheter

Att klicka hem maten på nätet gör det lättare att få ihop vardagspusslet. Det har framför allt barnfamiljer upptäckt. Det skriver Svensk Digital Handels vd Jonas Ogvall.

Jag handlar mat på väg till eller från jobbet. På bussen, tunnelbanan eller spårvagnen kan jag beställa min mat och redan samma dag, eller dagen efter, få tunga kassar levererade direkt hem till min bostad. Vilken service detta är!

Att göra sin veckohandling i en fysisk butik tar tar minst en timme. Och om jag måste ha med mina barn, Gustav fyra år och Ingrid tre år, då kommer jag inte ens att få med mig allt på listan och dessutom tar det ännu längre tid att handla. För det finns ju inte bara mat i matbutiken; det är leksaker, böcker, grillar och en massa produkter som ska tittas på. Dessutom blir det gärna minst ett, och då snabbt påkommet, toalettbesök och självklart när vi är längst bort i mejeriavdelningen.

Och ärligt talat; hur stor är köpupplevelsen att gå runt i en stor livsmedelsbutik? På den tiden då jag handlade allt i den stora matvarubutiken kunde jag gå runt med ögonbindel och hitta mina varor! Ett kilo potatis, sedan tio steg framåt till höger där ligger paprikan, sväng höger, tio steg och där är tomaterna. Så fortsätter det till kassan. Dags att plocka upp alla varor igen och lägga på bandet för att sedan packa ner dem igen i en kasse. Jo, visst finns det självscanning, men hjälper det mig att fortare komma ur butiken?

Med tanke på att minst 80 procent av veckohandlingen ser densamma ut vecka efter vecka är det smidigt att bara klicka och vips ligger hela mitt basutbud i kassen på mindre än någon minut. Och tänk så mycket tid som sparas på att slippa ta sig till en stor butik. För det är ju så att jag måste till en riktigt stor livsmedelsbutik för att det i alla fall ska bli lite billigare att handla min mat.

I dag lägger många flera veckor varje år på att handla mat och bära hem tunga kassar från butiken. Mathandeln på nätet frigör massor av tid och gör det lättare att få ihop vardagspusslet, vilket framför allt barnfamiljer i städer har upptäckt.

Så ett stort tack till er pionjärer som gjort det möjligt att bryta ett invant mönster och därmed gett mig tid över till roligare saker i livet som att leka med barnen eller att använda det där gymkortet som jag aldrig har tid att utnyttja. Tack för att ni gav mig nytta och nöje i en och samma leverans hem till dörren.

Och till alla handlare som tvekar: E-handeln med livsmedel har fått sitt genombrott. Det är dags att kliva på tåget.

Han sågar EU:s beslut: ”Problem för e-handlarna”

Ett nytt EU-beslut ska göra det lättare att e-handla över gränserna. Regeringen beskriver beslutet som en seger för konsumenterna. Men Svensk Digitalhandel ser många problem för handlarna.

EU har fattat om att stoppa så kallad geo-blockering och skapa bättre förutsättningar för gränsöverskridande shopping. Beslutet välkomnas av regeringen.

– Det är en seger för konsumenternas möjlighet att handla online utan diskriminering, säger i en kommentar Ann Linde, regeringens EU- och handelsminister.

– Sverige har drivit på den här frågan under en lång tid. Du ska ju inte bli diskriminerad utifrån vilket land du kommer ifrån när du handlar på plats i en affär – varför ska du bli det när du handlar online?

Men Svensk Digitalhandel anser att det finns många frågetecken att räta ut.

– EU har haft stort fokus på att göra det bättre för konsumenterna men inte sett de många problem som kan uppstå för handlarna, säger Jonas Ogvall, vd för Svensk Digitalhandel.

Han anser att det grundläggande problemet är att beslutet begränsar näringsidkarnas rätt att bestämma vilka kunder man ska sälja till.

– Vill någon i exempelvis Bulgarien handla av dig kan du inte neka även om du inte har aktiv försäljning i det landet, säger Jonas Ogvall.

– Som tur är behöver du inte leverera varan dit utan du att rätt att kräva att kunden hämtar varan på något av dina utlämningsställen i Sverige.

Ett annat problem är enligt Jonas Ogvall att det i praktiken är omöjligt för handlarna att göra finansiella kontroller av alla människor i EU-området.

– Beslutet innebär därför en ökad risk för att handlaren inte får betalt och utsätts för regelrätta bedrägerier.

Ytterligare en stor problematik är enligt honom att konsumentlagstiftningen skiljer sig åt i de olika EU-länderna.

– Det finns flera frågetecken kring vilket ansvar man som handlare har för produkter som inte uppfyller konsumentlagstiftningen i kundens hemland.

Jonas Ogvall anser att EU borde ha riktat in sig på att få bort skillnaderna i regelverken mellan de olika EU-länderna.

– Företag avstår i dag från att sälja till andra länder just eftersom regelverken ser så olika ut. Det hade varit bättre att harmonisera regelverken än att gå fram med tvingande regler.

– Vi får hoppas att EU-parlamentet reder ut de många frågetecken som kvarstår innan regelverket kommer på plats.

Visa originalet >>