1min

Diskussioner om företagsaktsamhet i leveranskedjan på EU-nivå

Frågan om företagsaktsamhet i leveranskedjan (due diligence) har tagit fart i Bryssel i takt med att allt fler länder runt om i Europa inför nationella bestämmelser.

Läs mer här