Smurfit Kappa Sverige AB

Vi är en integrerad tillverkare av pappersbaserade förpackningar med verksamhet i 34 länder och med ca. 45 000 anställda. Vi strävar ständigt efter att skapa affärslösningar som överträffar kundernas förväntningar. Vår utvecklingskoncept eSmart är en unik förpackningstjänst för e-handel där våra experter kan granska och optimera prestanda för förpackningar inom 12 olika nyckelområden.

Hemsida: www.smurfitkappa.se