Knowit Experience

Knowit Experience, den största digitalbyrån i Norden, arbetar utifrån övertygelsen att reellt datadrivna beslutsprocesser som driver alla led i den affärsmässiga värdekedjan är avgörande för att nå framgång i en konkurrenspräglad miljö. Vår användarcentrerade ansats sätter alltid kundinformation i fokus för dataanalys och gör den till drivkraften i digitala affärer, med målet om en personanpassad och friktionsfri kundupplevelse.

Hemsida: https://www.knowit.se/tjanster/experience/

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!