iStone AB

iStone AB är ett verksamhets- och IT-konsultföretag. Förutom affärssystem fokuserar iStone på multikanallösningar drivna av web, e-handel och PIM samt Business Intelligence och CRM. Med drygt 500 anställda i ett tiotal länder är iStone marknadsledande inom flera \"best-of-breed-lösningar\". Ett brett utbud av produkter samt spetskompetens inom varje fokusområde, ger långsiktigt hållbara lösningar för våra kunder.

Hemsida: http://istone.se