Consignor AB

Consignor hjälper stora och små företag med deras Delivery Management genom att göra det enklare, mindre tidskrävande och mer kostnadseffektivt för dem att skicka försändelser. Vi utvecklar och levererar Consignor - ett intelligent system för Delivery Management som hanterar alla typer av försändelser och leveransmetoder. Våra kunder får en fullt integrerad och långsiktig leveranslösning. Consignor finns idag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Rumänien Storbritannien och Kina.

Hemsida: www.consignor.se