Framtidens hållbara leveranstjänster

Hur kan vi utveckla hållbara och kostnadseffektiva leveranstjänster när e-handeln exploderar och konsumentmakten ökar?

Hur kan vi utveckla hållbara och kostnadseffektiva leveranstjänster när e-handeln exploderar och konsumentmakten ökar?

Svensk Digital Handel står värd för ett av konferensspåren på Logistik & Transport den 7 november.

Här lyfter vi frågeställningar om hur de är möjligt att skapa leveranslösningar som är både långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva. Samtidigt som konsumenterna förväntar sig gratis och snabbare leveranser med ökad valfrihet. Vi bjuder på internationella trender och insikter plus konkreta exempel från både offentlig och privat sektor. Lyssna till relevanta förbättringsåtgärder inom logistikens utmaningar och få en ”sneak peek” in i hur framtidens stadsplanering anpassas till den explosionsartade e-handeln.

Till konferensen

Talarprogram D-Logistik Göteborg

Handelshögskolan i Göteborg

Michael Browne
Professor

Digital commerce and future urban logistics: How the use of space and time will need to change.

Scen: Logistik & Transport 2018
Från: 09:30 Till: 10:15
Läs mer

Inquire

Jan Conradsson
Partner

Happy Delivery - framtidens leveranstjänster.

Scen: Logistik & Transport 2018
Från: 10:15 Till: 10:35
Läs mer

Svensk Handel

Anna-Karin Strömqvist
Näringspolitisk expert

Geoblocking kan påverka val av marknader du vill vända dig till.

Scen: Logistik & Transport 2018
Från: 13:05 Till: 13:25
Läs mer

Handelshögskolan Örebro

Frans Prenkert
Professor

E-handel med dagligvaror – Dess påverkan på ekonomi, hållbarhet och nätverksorganisering av distribution.

Scen: Logistik & Transport 2018
Från: 13:30 Till: 13:50
Läs mer

Closer DenCity

Lina Olsson
Projektledare

Hållbar person- och godsmobilitet i täta stadsdelar.

Scen: Logistik & Transport 2018
Från: 13:55 Till: 14:15
Läs mer

HUI Research


Seniorkonsult

Digital transformation inom handeln i Sverige

Scen: Logistik & Transport 2018
Från: 14:20 Till: 14:40
Läs mer

Svensk Digital Handel

Per Ljungberg
VD

DAGENS MODERATOR

Scen: Logistik & Transport 2018
Från: 09:30 Till: 14:50
Läs mer