Talarprogram D-Logistik i Göteborg

Handelshögskolan i Göteborg

Michael Browne
Professor

Digital commerce and future urban logistics: How the use of space and time will need to change.

Scen: Logistik & Transport 2018
Från: 09:30 Till: 10:15
Läs mer

Inquire

Jan Conradsson
Partner

Happy Delivery - framtidens leveranstjänster.

Scen: Logistik & Transport 2018
Från: 10:15 Till: 10:35
Läs mer

Svensk Handel

Anna-Karin Strömqvist
Näringspolitisk expert

Geoblocking kan påverka val av marknader du vill vända dig till.

Scen: Logistik & Transport 2018
Från: 13:05 Till: 13:25
Läs mer

Handelshögskolan Örebro

Frans Prenkert
Professor

E-handel med dagligvaror – Dess påverkan på ekonomi, hållbarhet och nätverksorganisering av distribution.

Scen: Logistik & Transport 2018
Från: 13:30 Till: 13:50
Läs mer

Closer DenCity

Lina Olsson
Projektledare

Hållbar person- och godsmobilitet i täta stadsdelar.

Scen: Logistik & Transport 2018
Från: 13:55 Till: 14:15
Läs mer

HUI Research

Per Andersson
Seniorkonsult

Digital transformation inom handeln i Sverige

Scen: Logistik & Transport 2018
Från: 14:20 Till: 14:40
Läs mer

Svensk Digital Handel

Per Ljungberg
VD

DAGENS MODERATOR

Scen: Logistik & Transport 2018
Från: 09:30 Till: 14:50
Läs mer