Handelshögskolan i Göteborg

Michael Browne
Professor

Digital commerce and future urban logistics: How the use of space and time will need to change.

Scen: Logistik & Transport 2018
Från: 09:30 Till: 10:15
Läs mer

Inquire

Jan Conradsson
Partner

Happy Delivery - framtidens leveranstjänster.

Scen: Logistik & Transport 2018
Från: 10:20 Till: 10:40
Läs mer

Handelshögskolan Örebro

Frans Prenkert
Professor

E-handel med dagligvaror – Dess påverkan på ekonomi, hållbarhet och nätverksorganisering av distribution.

Scen: Logistik & Transport 2018
Från: 11:00 Till: 11:20
Läs mer

Closer DenCity

Lina Olsson
Projektledare

Hållbar person- och godsmobilitet i täta stadsdelar.

Scen: Logistik & Transport 2018
Från: 11:30 Till: 12:00
Läs mer

HUI Research

Per Andersson
Seniorkonsult

Digital transformation inom detaljhandeln

Scen: Logistik & Transport 2018
Från: 13:00 Till: 13:30
Läs mer

Svensk Digital Handel

Per Ljungberg
VD

Last mile, vad är problemet och hur kan framtiden se ut?

Scen: Logistik & Transport 2018
Från: 13:30 Till: 14:00
Läs mer

NetOnNet

Stefan Svensson
Logistikchef

Paneldebatt: Kan ökad samverkan leda till mer effektiva och konsumentvänliga hemleveranser?

Scen: Logistik & Transport 2018
Från: 14:00 Till: 14:45
Läs mer

PostNord

Arne B Andersson
Nordic e-commerce advisor

Paneldebatt: Kan ökad samverkan leda till mer effektiva och konsumentvänliga hemleveranser?

Scen: Logistik & Transport 2018
Från: 14:00 Till: 14:45
Läs mer

Fastighetsägarna Stockholm

Christoffer Börjesson
Chief Digital Officer

Paneldebatt: Kan ökad samverkan leda till mer effektiva och konsumentvänliga hemleveranser?

Scen: Logistik & Transport 2018
Från: 14:00 Till: 14:45
Läs mer

Bring

Catherine Löfquist
Hållbarhetschef

Paneldebatt: Kan ökad samverkan leda till mer effektiva och konsumentvänliga hemleveranser?

Scen: Logistik & Transport 2018
Från: 14:00 Till: 14:45
Läs mer

Modexa

Pia Johansson
Kommunikations - och Marknadsansvarig

Dagens Moderator

Scen: Logistik & Transport 2018
Från: 09:30 Till: 14:45
Läs mer