Inga tullar, avgifter, kostnader eller kvantitativa begränsningar mellan Storbritannien och EU

3 februari – Storbritanniens uttalande om framtida handelsavtal med EU

Den 3 februari kom Storbritanniens uttalande om framtida handelsavtal med EU – regeringen släppte ett skriftligt uttalande från premiärminister Boris Johnson om Storbritanniens förhandlingsposition. Det brittiska förhandlingsmandatet kommer att släppas i ett senare skede i februari. Johnson insisterar på det faktum att det inte bör finnas några tullar, avgifter, kostnader eller kvantitativa begränsningar mellan Storbritannien och EU efter övergångsperioden. Konflikter mellan båda parter förväntas redan med tanke på de viktiga skillnaderna i båda förhandlingslägen, särskilt när det gäller lika villkor och balansen mellan tillgången till den inre marknaden och åtagandets nivå.

3 februari – Första steg i handelsförhandlingarna mellan EU och Storbritannien

För att bemyndiga Europeiska kommissionen att inleda förhandlingarna och för att klargöra EU: s förhandlingsmandat offentliggjorde kommissionen sin rekommendation till rådet om ett nytt partnerskap med Storbritannien den 3 februari. Denna ståndpunkt överensstämmer med befintliga Europeiska rådets riktlinjer och den politiska förklaring som avtalades mellan EU och Storbritannien i oktober 2019. Det planerade partnerskapet är ett paket som består av tre huvudkomponenter:

  1. allmänna förordningar (inklusive bestämmelser om grundläggande värden och principer och om styrning)
  2. ekonomiska arrangemang (inklusive bestämmelser om handel och garanterade lika villkor)
  3. säkerhetsarrangemang (inklusive bestämmelser om brottsbekämpning och rättsligt samarbete i kriminella frågor, samt om utrikespolitik, säkerhet och försvar).

Detta paket skulle så småningom kunna slutföras med “kompletterande avtal” som kan förhandlas parallellt eller efter antagandet av handelsavtalet. När det gäller kommissionens ståndpunkt är det fastställt att det finns behov av en balans mellan rättigheter och skyldigheter, samt insisterar på att marknadstillträde är beroende av ett robust åtagande till lika villkor och öppen och rättvis konkurrens. Ur EU: s perspektiv är en ny röd linje att skydda den inre marknadens och tullunionens integritet. Så ambitiöst som ett handelsavtal kan vara, har Europeiska kommissionen klargjort att den inte kan uppgå till samma fördelar som EU-medlemskap.

Vad händer nu?

Övergångsperioden, som inleddes den 1 februari, kommer att löpa ut i slutet av december 2020. Förhandlingarna mellan Storbritannien och EU kommer formellt att börja den 3 mars och alla överenskommelser om det framtida förhållandet mellan EU och Storbritannien måste vara fullt ut avslutades före övergångsperiodens slut. Övergångsperioden kan förlängas en gång med ett till två år, men beslutet att göra det måste fattas av den gemensamma kommittén för EU och Storbritannien före den 1 juli, vilket verkar osannolikt i detta skede. EU-parlamentet måste godkänna alla framtida relationer. Om ett sådant avtal hänvisar till befogenheter som EU delar med medlemsstaterna, måste de nationella parlamenten också ratificera det. Under denna övergångsperiod kommer den gemensamma kommittén mellan Storbritannien och EU också att hantera genomförandet av Brexit-avtalet och kontrollera om båda parter lever upp till sina åtaganden.

Möjliga Brexit scenarion

Förlängning

En förlängning av övergångsperioden med 12 eller 24 månader är fortfarande möjlig om båda sidor håller med om det senast den 1 juli 2020. För tillfället förblir emellertid detta scenario osannolikt eftersom Johnson tydligt konstaterade att ingen förlängning kommer att sökas.

Inget avtal Brexit

En no-deal Brexit är nu möjlig i slutet av övergångsperioden den 31 december 2020 om Storbritannien och EU inte kommer att enas om ett frihandelsavtal.

Källa: E-Commerce Europe

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!