En självklar och ännu starkare röst för den digitala handeln i Sverige

Svensk Handel ska bli en ännu starkare röst för den digitala handeln i Sverige.

Författare

Svensk Digital Handel

Artikelns längd

2min

Dela artikel

Svensk Handel ska bli en ännu starkare röst för den digitala handeln i Sverige. Det politiska påverkansarbetet ska stärkas, befintliga mötesplatser vidareutvecklas samtidigt som nya arenor ska bildas för att handeln i Sverige ska vara i världsklass inom digital och hållbar innovation. Det är innebörden i den avsiktsförklaring som tecknats mellan Svensk Handel och föreningen Svensk Digital Handel.

Svensk Handel och föreningen Svensk Digital Handel har ingått en avsiktsförklaring som innebär att föreningen upplöses och frågorna som drivits förs in under Svensk Handels paraply. I samband med detta knyts dotterbolaget Svensk Distanshandel, som samarbetat med föreningen, ännu närmare Svensk Handel i det dagliga arbetet.

Detta är ett naturligt steg givet branschens utveckling. Det kommer att ge oss ännu bättre möjligheter att utveckla erbjudanden och mötesplatser som stärker medlemmarnas affär. Dessutom blir handelsbranschen starkare när den talar med enad röst.

Karin Johansson, vd på Svensk Handel

Vi är övertygade om att avsiktsförklaringen med Svensk Handel skapar bättre förutsättningar att långsiktigt tillvarata medlemmarnas intressen. Det politiska påverkansarbetet kan stärkas ytterligare och större resurser ges till att skapa nya arenor för att svensk e-handel ska vara fortsatt konkurrenskraftig men också vara i världsklass inom hållbar innovation.

Freddy Sobin, ordförande i föreningen Svensk Digital Handel

Medlemmar i föreningen, som inte redan finns inom Svensk Handel, kommer att erbjudas medlemskap. I avsiktsförklaringen ingår även att den gedigna kunskap som finns i styrelsen för föreningen Svensk Digital Handel ska tillvaratas genom att ledamöterna erbjuds plats i dotterbolagets styrelse och på så sätt fortsätter att bland annat stärka den ledande svenska certifieringen Trygg E-handel samt Nordens största e-handelsevent D-Congress.

Beslut om upplösning fattas av medlemmarna vid föreningen Svensk Digital Handels extra, respektive ordinarie föreningsstämma i vår.

För ytterligare information kontakta:

Per Ljungberg
VD, Svensk Distanshandel AB / Svensk Digital Handel
per.ljungberg@dhandel.se 0702-366200


Svensk Distanshandel AB utvecklar tjänster och driver frågor som bidrar till en tryggare, smartare och mer lönsam digital handel i Sverige. Vi står bakom certifieringen Trygg E-handel och driver Nordens ledande årliga e-handelsevent D-Congress. Vi har ett nära samarbete med föreningen Svensk Digital Handel och är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel. Läs mer: www.dhandel.se

Föreningen Svensk Digital Handel är en medlemsstyrd förening med en styrelse som består av representanter från svenska e-handelsföretag. Föreningen är fristående och verkar för nationellt och internationellt utbyte under devisen – ”Vartannat köp digitalt”. Verksamheten drivs operativt av Svensk Distanshandel AB. Läs mer: www.svenskdigitalhandel.se