Ny rättsakt på EU-nivå om plattformsansvar

Strax innan jul presenterades det efterlängtade DSA-förslaget, Digital Services Act. Förslaget kommer komplettera det föråldrade e-handelsdirektivet, som tidigare reglerat e-handelsplattformar.

Författare

Svensk Digital Handel

Artikelns längd

2min

Dela artikel

Strax innan jul presenterades det efterlängtade DSA-förslaget, Digital Services Act. Förslaget kommer komplettera det föråldrade e-handelsdirektivet, som tidigare reglerat e-handelsplattformar. Svensk Handel och Svensk Digital Handel välkomnar förslaget, då det äntligen finns en möjlighet för beslutsfattarna att täppa igen det kryphål som finns på EU:s inre marknad för e-handelsplattformar.

Förslaget är ett omfattande lagförslag som inkluderar såväl sociala media plattformar som e-handelsplattformar. Syftet är att skydda internetanvändare från så kallat olagligt innehåll, dvs allt från farliga produkter till falska nyheter. Förslaget ämnar också öka transparensen och konkretisera vilket ansvar plattformar ska ha, likt Amazon, Wish och Facebook.

I lagförslaget presenteras nya krav på e-handelsplattformar så som att de ska kunna verifiera säljare som säljer varor på e-handelsplattformen. Detta är ett förslag som är viktigt för handeln då e-handlare i allmänhet har denna skyldighet att känna till vem de ingår avtal med. Det räcker dock inte för att lösa problematiken med att farliga varor säljs till europeiska konsumenter via plattformarna.

Vi saknar de proaktiva åtgärderna i förslaget och vill se att även de globala e-handelsplattformarna omfattas av ett aktivt ansvar. Precis som importörer, distributörer och e-handlare idag har ett aktivt ansvar att känna till vilka produkter de säljer till konsumenter bör även e-handelsplattformar ha ett krav att övervaka och säkerställa att endast säkra produkter säljs via deras verksamhet. Det är inte rimligt att ansvaret hamnar på kunden, utan det måste ligga på e-handelsplattformen när varor säljs från tredje land via plattformen.

Förslaget förhandlas nu både i rådet, mellan EU:s olika medlemsstater, och i Europaparlamentet. Det finns en möjlighet att äntligen täppa igen det kryphål som så längre präglat e-handeln och Svensk Handel och Svensk Digital Handel har goda förhoppningar om att politikerna kommer se till att det genomförs. Det är dags att de aktörer som har samma syfte och som riktar sig mot samma konsumenter också får ett likvärdigt ansvar. Först då kan vi säkerställa konkurrens på lika villkor och en säker och välfungerande inre marknad.