Hur skapar vi en jämlik konkurrenssituation för e-handlare i Sverige och plattformsföretag som Amazon?

Amazon har nu lanserats i Sverige, något vi välkomnar. Men konkurrensen måste ske på lika villkor.

Författare

Svensk Handel, Sofia Stigmar

Artikelns längd

3min

Dela artikel

Amazon har nu lanserats i Sverige, något vi välkomnar. Men konkurrensen måste ske på lika villkor. Vårt moderbolag Svensk Handel driver frågan om plattformsansvar väldigt aktivt – både här på hemmaplan och i Bryssel.

Vår röst i Bryssel, Svensk Handels jurist Sofia Stigmar, reder här ut vad som avses med plattformsansvar, vilka förändringar vi vill se och hur Svensk Handel agerar för att en ny lagstiftning ska komma på plats inom EU.

Nya möjligheter och affärsmodeller

Amazon och andra e-handelsplattformar har förändrat, förenklat och förbättrat e-handeln markant de senaste åren både för handlare och för konsumenter. Konsumenternas sätt att handla har förändrats genom de nya och moderna plattformarna. Plattformarna skapar även helt nya möjligheter för handlare i Sverige. Företagen kan samla alla sina produkter på ett och samma ställe och får en betydligt större räckvidd globalt.

Produkter säljs via e-handelsplattformar som inte följer EU lagstiftning

Det finns många fördelar med Amazon och andra e-handelsplattformar men också många utmaningar. De regelverk som styr plattformarna förhandlades för 20 år sedan. Då hade plattformarna en annan roll än den de har idag. Idag har e-handelsplattformarna möjlighet att exempelvis styra över logistik, marknadsföring och prissättning. De har gått från att ha en passiv roll där de parade ihop konsumenter och säljare till att vara en central aktiv part i värdekedjan.

En av de största utmaningarna med e-handelsplattformar är att det via dem säljs produkter som inte efterlever de regelverk som EU:s medlemsstater har kommit överens om. En handlare inom EU har idag en mängd olika regelverk som denne behöver förhålla sig till och efterleva så som:

  • produktsäkerhetslagstiftning
  • kemikalielagstiftning
  • märkning
  • marknadsföringsregler
  • konsumenträtt

Dessa regelverk hävdar e-handelsplattformarna att de inte omfattas av på grund av undantag i lagstiftning. När en konsument handlar via en plattform från en säljare som utgår utanför EUs gränser innebär detta i praktiken att det rättsliga skyddet idag är i princip obefintligt. Det finns med andra ord ingen aktör som ansvarar för de regelverk som en traditionell handlare har att förhålla sig till i de lägen som en produkt säljs till en konsument via en plattform från en säljare utanför EU. Detta innebär givetvis en stor risk för konsumenterna som riskerar att köpa farliga, giftiga och falska produkter. Det innebär också en snedvriden konkurrens och en ohållbar situation för alla seriösa aktörer som lägger ner stora resurser på att efterleva de regelverk vi kommit överens om inom EU.

Vi kräver samma legala utgångspunkter för e-handelsplattformar

Det här är en situation som är omöjlig att konkurrera med för svenska handelsföretag, såväl e-handlare som traditionella handlare. Svensk Handel anser att detta är fel och arbetar därför aktivt för att ny harmoniserad lagstiftning ska komma på plats inom EU. Då plattformarna idag har en mycket central roll i värdekedjan och för att konsumenten i många fall tror de ingår avtal med plattformen bör de också tillskrivas samma ansvar som övriga aktörer på inre marknaden.

Utmaningen hanteras av EU och Svensk Handel är en aktiv part

Frågan om farliga produkter som kommer in via plattformar till EU är ytterst aktuell på EU-nivå. Europeiska kommissionen kommer presentera ett lagförslag i slutet av 2020 som tydliggör ansvaret för plattformar. Lagförslaget har kommit att kallas för Digital Services Act, DSA, och är en revidering av det 20 år gamla e-handelsdirektivet.

För att påverka lagförslaget i rätt riktning har vi på Svensk Handel träffat kommissionen, Europaparlamentet, Sveriges regering m.fl för att diskutera frågan och berätta om de utmaningar handeln står inför. Som en del av påverkansarbetet har Svensk Handel besvarat kommissionens offentliga konsultation i september 2020. Vi har även under sommaren 2020 deltagit som särskilt inbjuden part i kommissionens workshop och diskuterat ansvarsfrågan för e-handelsplattformar.

Med anledning av det pågående arbetet har Svensk Handel tagit fram flera positionspapper och rapporter. Bland annat har vi tagit fram ett positionspapper tillsammans med våra systerorganisationer i de nordiska länderna. Vi har också tagit fram en rapport inom ramen för Handelsrådet. Dessa rapporter och positionspapper samt konsultationssvaret hittas på Svensk Handels webbplats här →