Logistik
2019-04-25

Vi stärker dialogen och samverkan inför årets julleveranser

Författare

Per Ljungberg

Artikelns längd

3min

Dela artikel

Det känns lite märkligt att skriva om julhandeln när det är strålande solsken och sommarvärme trots att det bara är april. Men det är bara ett halvår kvar innan julhandeln börjar ta fart igen. Förra året blev hela branschen tagna på sängen av PostNords sena och plötsliga prisökning.

För att undvika överraskningar, och förbättra samverkan, har vi i Svensk Digital Handels logistiknätverk sedan årsskiftet valt att bjuda in några av de största logistikaktörerna för att diskutera hur vi tillsammans kan förbättra planeringen inför peakperioden.  Det har i sin tur resulterat i ett antal önskemål från oss i branschen.

Svensk Digital Handels logistiknätverk träffas ungefär en gång per kvartal för att diskutera vilka frågor vi ska driva för att få till mer konsumentdrivna och hållbara leveranser i Sverige. Just nu jobbar vi till exempel med att ta fram ett program med de förändringar vi önskar se på den svenska marknaden de kommande åren.

Konsumenterna nöjda med leveransern julen 2018

På våra två senaste möten har vi också haft besök av några av de ledande logistikaktörerna för att ge dem möjlighet att presentera hur leveranserna fungerade under julperioden och diskutera vilka förbättringar vi vill se framöver. Ledande representanter från Best, DB Schenker, DHL och PostNord har på ett förtjänstfullt sätt redovisas hur framgångsrikt leveranserna fungerade under julen 2018. Även konsumenterna var mycket nöjda med leveranserna julen 2018, vilket också framgick av den undersökning som vi tidigare presenterat. (https://dhandel.se/konsumenterna-nojda-med-e-handelsleveranserna-julen-2018-men-tuffare-utmaning-vantar-2019/).

Förväntningar på logistikaktörerna framåt

Trots att konsumenterna var nöjda 2018 finns det fortfarande en hel del att önska för att vi ska vara nöjda:

  • Bättre framförhållning. Dialog, samverkan och planering av peakperioden måste påbörjas direkt efter avslutad peakperiod och ske betydligt mer strukturerat från logistikföretagen än vad som varit fallet hittills. Det gäller inte minst metoder för att inhämta prognoser (standardformulär). Det bör också finnas ekonomiska incitament från logistikaktörer från företag som lämnar träffsäkra prognoser.
  • Möjlighet att lämna närprognoser. Det är önskvärt att logistikföretag underlättar för handlarna att lämna närprognoser. Logistikföretagen kan skapa API som handlarna kan implementera som gör att redan efter kassan kan logistikaktören realtidsövervaka antalet genomförda köp med vald leveransmetod.
  • Bättre konsumentupplevelse vid paketombud. För att öka kapacitet hos paketombud – och skapa en bättre konsumentupplevelse – bör logistikaktörrena samarbeta mer med franschisetagarna för att skapa incitament för konsumenter att hämta sina paket snabbt. ”Hämta paket idag och få 10 procent rabatt hos handlaren för denna vara”.
  • Inga överraskningar kring pris och villkor. Utgångspunkten ska vara att de pris och villkor som gäller under peakperiod ska fastställas vid den årliga pris- och villkorsförändringen som genomförs mellan logistikaktörer och e-handelsföretag. Det är inte rimligt att logistikaktörer gör generella prishöjningar under peakperiod. Det bör också finnas ekonomiska incitament för de företag som underlättar för logistikaktörer under peakperiod.

I samband med nätverksmötena diskuterade vi också om att det vore önskvärt att kunna ha realtidsinformation, dvs För-EDI hur logistikaktörernas kapacitet ser ut, direkt vid check-outen, för att få veta vilken dag försändelsen kommer att levereras i samband med peaktperiod. Kopplat till postnummer.

Kommer PostNord införa kapacitetstillägg även julen 2019?

Vilka löften kunde då PostNord Sveriges VD AnnemarIe Gardshol lämna när det gäller eventuellt kapacitetstillägg 2019? Hon gav vid mötet med logistiknätverket inget klart besked om det blir generella prisökningar även i samband med julen 2019. Däremot lovade hon att PostNord kommer att lämna besked i början av andra kvartalet i år. Vi ser fram emot en fortsatt positiv dialog.

Per Ljungberg
VD Svensk Digital Handel