Logistik
2019-05-28

Skarp kritik mot PostNord när de åter höjer priserna till jul

PostNord inför även i år en generell prishöjning på e-handelsrelaterade paketleveranser i samband med julhandeln.

Författare

Per Ljungberg

Artikelns längd

2min

Dela artikel

PostNord inför även i år en generell prishöjning på e-handelsrelaterade paketleveranser i samband med julhandeln.

Det framgår av ett brev som många e-handelsföretag mottagit i dagarna. Svensk Digital Handel riktar skarp kritik mot PostNords agerande och är mycket besvikna över att löfte från förra hösten om att de var ”öppna för nya förslag och initiativ för att hantera det annorlunda kommande högsäsong” bara visade sig vara tomma ord.

PostNord skriver i ett brev till sina kunder att de inför flera åtgärder för att möta utmaningen med stora volymer under kort tid och att dessa är extra dyra från Black Friday och in i januari, bland annat till följd av många returer. Därför inför de ett ”kapacitetstillägg” om 4 kronor per kolli för vissa e-handelsrelaterade pakettjänster under perioden 25 november 2019 till 17 januari 2020.

Efter den kraftiga kritik som e-handelsföretag framförde mot kapacitetstillägget förra året skrev PostNords försäljningsdirektör Carl-Anders Keller på ehandel.se att han och hans kollegor var ”öppna för nya förslag och initiativ för att hantera det (kapacitetstillägget) annorlunda nästa högsäsong”. Svensk Digital Handel bjöd därför in PostNord till sitt logistiknätverk i januari i år för att diskutera hur vi gemensamt kan ta oss an utmaningarna framöver.

Med tanke på förra årets kritik och det konstruktiva möte vi tog initiativ till i januari i år, är det obegripligt att det här brevet dimper ner utan någon vidare dialog för att hitta gemensamma lösningar. Jag är upprörd och mycket besviken över att de sagt att de var öppna för nya förslag men att det visade sig vara tomma ord, säger Svensk Digital Handels VD Per Ljungberg.

Mötet mellan PostNord och Svensk Digital Handels logistiknätverk resulterade i en rad önskemål och förväntningar från e-handelsföretagen inför kommande högsäsonger. Bättre framförhållning, mer dialog och en mer strukturerad process för att ta in prognoser fanns bland förslagen. Dessutom efterfrågades ekonomiska incitament för företag som lämnar träffsäkra prognoser och som på andra sätt underlättar för att julleveranserna ska gå smidigt.

Konsumenterna förväntar sig med all rätt att leveranserna kommer på rätt tid och till rätt adress även under högsäsong. Med de utmaningar som höga volymer innebär borde det rimligen även ligga i PostNords intresse att samarbeta för att göra konsumenterna nöjda. Men ett generellt kapacitettillägg, oavsett ansträngning från e-handelsföretagen, signalerar inte direkt partnerskap. Bristen på kundfokus och lyhördhet är påtaglig, vilket är ytterst beklagligt och oroande, säger Per Ljungberg.