Logistik
2020-09-30

Hemleveranser är samhällskritiskt

Coronapandemin har inte bara inneburit en rekordtillväxt för e-handeln, utan även en sanslös ökning av antalet hemleveranser.

Författare

Per Ljungberg

Artikelns längd

2min

Dela artikel

Coronapandemin har inte bara inneburit en rekordtillväxt för e-handeln, utan även en sanslös ökning av antalet hemleveranser. Konsekvenserna av det, och hur nya aktörer erbjuder hemleveranser på mottagarens villkor, går det bland annat att läsa om i Fastighetsägarnas nya rapport Hometail – fastighetsägarnas roll under en pandemi.

När äldre rekommenderats att hålla sig hemma, och färre velat besöka fysiska butiker, har många fått förlita sig på e-handel och hemleveranser. Hemleveranser kan idag närmast betraktas som samhällskritiskt.

För knappt ett år sedan tyckte jag diskussioner om e-handelns miljöpåverkan var ganska ensidig och onyanserad. Det fanns en underton från många att hemleveranser var av ondo. Från myndigheter talades det om eventuellt behov av lagstiftning för att hålla nere andelen hemleveranser. Nu tycker jag mig urskilja en mer nyanserad bild av e-handel och miljöpåverkan, t ex i ett inslaget från P1 Plånboken om hur man undviker onödiga transporter. Jag medverkar själv för att tala om behovet av att hjälpa konsumenter att göra mer hållbara leveransval och arbetet med att få fram en miljömärkning för e-handelsleveranser.

Hur vi skyndar på omställningen till fossilfri frakt var också temat i ett samtal som jag hade med PostNords hållbarhetschef Sofia Leffler Moberg på PostNord RetailDay Connect. Hela det inslaget kan du se nedan. Vi presenterade bland annat fem punkter för att snabba på omställningen och jag framhöll bland annat behovet av att dela data och än mer samordning för de sista meternas leveranser i tätbefolkade områden. Citylogistik är nästa område som vi alla i branschen måste ta tag i på allvar.

Per Ljungberg
VD Svensk Digital Handel.