Logistik
2021-02-16

En välkommen lansering av en öppen och neutral infrastruktur för hemmanära paketskåp

Svensk Digital Handel välkomnar att det nu finns en aktör, iBoxen, med goda förutsättningar att skapa en ny nationell, öppen och neutral infrastruktur med hemmanära paketskåp. FOTO: iBoxen

Författare

Svensk Digital Handel

Artikelns längd

2min

Dela artikel

Svensk Digital Handel välkomnar att det nu finns en aktör, iBoxen, med goda förutsättningar att skapa en ny nationell, öppen och neutral infrastruktur med hemmanära paketskåp. Det är precis vad Sverige behöver för att realisera det vi efterfrågade i det logistikprogram vi presenterade hösten 2019; Snabbare, närmare och mer hållbara e-handelsleveranser.

Idag har en ny aktör, iBoxen, lanserat en ny rikstäckande infrastruktur av leveransboxar i Sverige. De senaste två åren har vi deltagit i ett flertal workshops och haft dialog med flera aktörer som har motsvarande planer. Det kan mycket väl komma fler lösningar och aktörer framöver. Det viktiga är att det sker och vi tror att iBoxen har goda förutsättningar att lyckats.

Med den kraftiga tillväxt som vi ser inom e-handeln kommer det behövas många fler leveransformer för att hantera den ökade paketvolymen. Den form som dominerat i Sverige, utlämningsställen, kommer fortsätta ta stora volymer. Men butikerna som hanterar dem vittnar om att det är så gott som fullt utbyggt och leveransformen minskar i popularitet i Sverige (se E-barometern Q2 2020 och E-barometern december 2020).

Hemleveranser är den leveransform som växer mest i popularitet. Med flera aktörer som har hemleverans som sin främsta leveransform, och som utgår från konsumenten, har flexibiliteten och bekvämligheten ökat. Det har i sin tur drivit på utvecklingen mot mer konsumentdrivna hemleveranser från de mer traditionella aktörerna. Hemleveranserna har också blivit mer effektiva och sker numera mestadels fossilfritt, vilket gjort dem allt mer hållbara.

Jag har själv alltid varit en varm förespråkare av de leveranser som sker med i kombination med andra försändelser, som post eller morgontidning, till min brevlåda. Den kanske smidigaste och mest hållbara leveransformen. En öppen och neutral infrastruktur för hemmanära paketboxar i hela Sverige påminner om dessa, men med tillägget att alla logistikaktörer kan leverera till dem dygnet runt och att de står utanför fastigheten (som en villabrevlåda). Det är bekvämt, det är hållbart och det har förutsättningar att lösa problem med trafikstockningar och trängsel i innerstad om det sker med elfordon nattetid. Ett hållbart och för konsumenten bekvämt leveransalternativ!

Per Ljungberg
VD Svensk Digital Handel