Logistik
2019-06-03

Bristen på kundfokus och lyhördhet är ytterst oroande!

Det är minst sagt upprörande att PostNord inte ser julutmaningarna som ett partnerskap.

Författare

Svensk Digital Handel

Artikelns längd

2min

Dela artikel

Det är minst sagt upprörande att PostNord inte ser julutmaningarna som ett partnerskap, utan att de bara säger ”här är en kostnad, ta den”, oavsett hur mycket e-handelsföretagen hjälper till för att underlätta för PostNord. Bristen på kundfokus och lyhördhet är påtaglig, vilket är ytterst beklagligt och oroande!

Det är knappt ett halvår kvar till årets Black Friday och de stora leveransutmaningar som därefter följer. Förra året var vi mycket irriterade på att PostNord så sent som i slutet av augusti informerade om att de införde ett kapacitetstillägg om 4 kronor per kolli på e-handelsrelaterade paketleveranser under julhandeln. PostNords Försäljningsdirektör Carl-Anders Keller lovade då att de var ”öppna för nya förslag och initiativ för att hanterade annorlunda kommande högsäsong”.

Vi trodde att PostNord var öppna för dialog

Vi trodde att Keller menade allvar och bjöd därför in PostNord till vårt logistiknätverk i januari år för att diskutera hur vi gemensamt kan ta oss an utmaningarna framöver. Bland våra förslag fanns idéer om hur de mer systematiskt och standardiserat kan ta in prognoser från sina kunder. Vi föreslog också att de skulle ge e-handelsföretag ekonomiska incitament för att jobba mer med sina prognoser. Och framförallt uppmanade vi dem till att snarast börja samtala med e-handelsföretagen om hur de skulle lösa julleveranserna i år. Vi upplevde mötet som mycket positivt och skrev också ett inlägg om att vi såg fram emot en fortsatt konstruktiv dialog inför årets jul.

Med tanke på förra årets kritik och det konstruktiva möte vi tog initiativ till är det obegripligt att PostNord nu återigen skickat ut ett brev till sina kunder där de till och med utökar tiden för kapacitetstillägget under årets julhandel. Och att de dessutom gör det utan vidare dialog för att hitta gemensamma lösningar. Jag är upprörd och mycket besviken över att de sagt att de var öppna för nya förslag men att det visade sig vara tomma ord. Vi reagerade omedelbart vilket bland annat resulterade i artiklar på ehandel.se och på svd.se.

Vi tror och hoppas fortsatt på partnerskap!

PostNords försäljningsdirektör Carl-Anders Keller har återigen bemött kritiken på ehandel.se. Den här gången öppnar han inte upp för vidare dialog om hur vi tillsammans kan lösa utmaningarna utan konstaterar istället att ”det är ju egentligen inte en avgift till våra snarare till kundernas kunder. Det är upp till e-handlarna att föra vidare den kostnaden så att vi som konsumenter får betala lite mer när det är en så pass hektisk period.” Det förslaget fanns inte med när vi träffade PostNord i januari. PostNords budskap är snarare återigen; ”här är en kostnad, ta den”. Partnerskap? Nej, tydligen inte.

Vi kommer fortsätta driva den här frågan fram till jul. Både i dialog med PostNord men även via media. Vi tror och hoppas fortfarande på partnerskap kring julutmaningarna!