Logistik
2021-06-08

Är ”skåp-kriget” bra för svensk e-handel?

På Svensk Digital Handel välkomnar vi utvecklingen med fler leveransalternativ och paketboxar i hemmanära miljöer.

Författare

Per Ljungberg

Artikelns längd

3min

Dela artikel

Allt fler aktörer väljer nu att bygga ut en egen infrastruktur med paketboxar som ska täcka hela Sverige. Mediesajten ehandel.se har i en rad artiklar döpt det som pågår till ”skåp-kriget”. På Svensk Digital Handel välkomnar vi utvecklingen med fler leveransalternativ och paketboxar i hemmanära miljöer. Men är det verkligen bra för konsumenter och därmed svensk e-handel om alla logistikaktörer har egna paketboxar?

För ett par år sedan samlade Christoffer Börjesson, då på Fastighetsägarna, logistikaktörer, fastighetsägare och e-handlare för att nå en bred uppslutning kring en konkurrensneutral infrastruktur för hemmanära paketboxar. Vid ett par workshops jobbade affärsutvecklare från konkurrerande logistikföretag sida vid sida för att finna affärsmodeller och strukturer som alla kunde stå bakom. Ungefär samtidigt pågick en liknande process inom ramen för DenCity, lett av Closer vid Lindholmen Science Park, med ambition att utveckla smarta lösningar redo för framtidens städer.

Jag deltog i båda dessa projekt och min känsla var att logistikaktörerna var överens om att det var problematiskt om enskilda last mile-operatörer ägde och drev en gemensam rikstäckande infrastruktur för hemmanära paketboxar. Även om en sådan infrastruktur var öppen framgick att konkurrenter var väldigt skeptiska till att leverera sina paket till konkurrenters boxar. Istället eftersträvades en konkurrensneutral öppen infrastruktur.

Konkurrensneutrala boxar bör vara vägen framåt

Slutsatser från workshops var väsentliga när Svensk Digital Handels logistiknätverk och styrelse antog ett nytt logistikprogram hösten 2019; Snabbare, närmare och mer hållbara e-handelsleveranser. I programmet slår vi bland annat fast att ”vi tror att en utbredd infrastruktur med paketboxar i Sverige bör vara konkurrensneutral för att möta konsumenters önskemål om smidiga leveranser”

Tyvärr är det inte riktigt den utvecklingen vi ser just nu. Paketboxar som är placerade inomhus i butiker, är en sak. Det betraktar jag som ett substitut och komplement till de traditionella paketombuden. Men när paketboxar är substitut till hemleveranser, det vill säga när de står utomhus, hemmanära och är öppna dygnet runt, bör konkurrensneutrala boxar som är öppna för alla vara vägen framåt. Det är inte långsiktigt hållbart för konsumenter att varje aktörer har egna paketboxar i den miljön. Det vore nästan som om alla villaägare skulle behöva ha en postlåda för respektive leverantör av brev och paket.

I vårt logistikprogram från 2019 skrev vi att handeln borde spela en aktiv roll i utvecklingen av en infrastruktur av paketboxar. ”Handeln bör ta ökad kontroll över kundmötet vid e-handel och få ökad tillgång till den konsumentdata som är kopplad till leveranser. Vi menar därför att handel i hög grad bör vara involverade i drift, ägarskap och förvaltning av en eventuell organisation som driver ny Infrastruktur för hemmanära paketboxar.” Vi drev en hel del opinion i denna riktning, föreläste och undersökte möjligheterna men tyvärr förmådde vi inte leverera på detta, det kom en pandemi emellan.

Öppen infrastruktur är framtiden

I en ny rapport författad av Last Mile Experts på uppdrag av DPD Group och Oracle, Out-of-home delivery in Europe 2021, framgår tydligt att paketboxar är en av de hetaste frågorna för alla som jobbar med e-handelsleveranser och att det är nödvändigt med en snabb utbyggnad för att hantera de ökade paketvolymerna de kommande åren. En slutsats i rapporten är bland annat att en öppen infrastruktur måste vara vägen framåt för den som vill konsumenternas bästa.

“Traditionally, incumbent OOH networks, usually posts due to their legacy infrastructure, have been unwilling to allow others to use their networks as they consider them to be part of their competitive advantage. This is beginning to change as players become more knowledgeable in this space and as governments and local authorities push for a shared last mile, due to environmental concerns. While most networks are still closed, the change to an open model has come from China where the largest network in the world, HiveBox operates under an open model to which China Post has recently joined. Open networks have an advantage in four key areas: efficiency, proximity, speed of development and sharing benefits. Generally Open networks will be most efficient and should, in our view, be the „go to” model. The most important driver of last mile delivery method will, in the end, always be the customer (consignee). “

Kinesiska Hive Box, världens största nätverk av paketboxar, opererar under en öppen modell

Foto: Hive Box

 

Så vilken utveckling vill vi inom Svensk Digital Handel se nu? Det är fortsatt viktigt att vi jobbar mot den utveckling som vi alla identifierade på de workshops som Fastighetsägarna arrangerade 2018-2019 och som framkommit inom ramen för DenCity. Det vill säga en utveckling mot en öppen infrastruktur, där vi delar data, och som alla logistikaktörer kan vara bredda att leverera till. Vi kommer att driva vidare i den riktningen inom ramen för vår mötesplats D-Logistik under kommande året.

Per Ljungberg
VD Svensk Digital Handel