Vi på Svensk Digital Handel är mycket aktiva och jobbar på flera fronter för att förbättra förutsättningarna för den digitala handeln i Sverige. Här hittar du en sammanfattning av hösten 2016.