77 e-handelsföretag tycker till om PostNords julprishöjning

En klar majoritet av e-handelsföretagen är mycket irriterade på att PostNord återigen höjer priserna på e-handelsrelaterade leveranser i årets julhandeln. De efterfrågar mer dialog och vill lösa julens utmaningar i partnerskap. Väldigt få företag tror det är möjligt att följa PostNords förslag att föra den tillfälliga kostnadsökningen vidare till konsumenterna. Det framgår av en ny undersökning.

Svensk Digital Handel uppmärksammade i slutet av maj att PostNord även i år inför ett kapacitetstillägg på e-handelsleveranser i årets julhandel. Vi riktade skarp kritik mot upplägget och är fortsatt irriterade över att PostNord inte försöker lösa julutmaningarna i samarbete med e-handelsföretagen.

När PostNord svarade på vår kritik menade man bland annat att prishöjningen inte är ”en avgift till våra e-handelskunder utan snarare till kundernas kunder. Det är upp till e-handlarna att föra vidare den kostnaden, så att vi som konsumenter får betala lite mer när det är en så pass hektisk period.”

De svarade vidare att de jobbar nära sina kunder och att det ”vill förstås fortsätta att göra det. Att vi får prognoser är till exempel jätteviktigt.”

Svensk Digital Handel har nu frågat e-handelsföretag om de har haft dialog med PostNord om hur de ska lösa den kommande julhandeln, hur de kommer att hantera PostNords kapacitetstillägg och vad de tror skulle bli konsekvensen om de följde PostNords råd om att föra kostnaden vidare till konsumenterna. Undersökningen genomfördes den 4-10 juni bland cirka 700 företag som har certifieringen Trygg e-handel. 77 av företagen besvarade enkäten.

Nio av tio företag har inte haft någon dialog med PostNord om årets julhandel

Förra året kritiserade vi PostNord för att de införde ett kapacitetstillägg utan att ha dialog med företagen. När vi träffade PostNord i januari i år upprepade vi kritiken och föreslog att de skulle börja direkt med att föra dialog med företagen om hur de ska lösa julens utmaningar. Den dialogen verkar få företag ha fått ta del av. Endast 12 procent av företagen har haft dialog med PostNord under första halvåret i år om hur kommande julhandel ska hanteras.

Har ni haft någon dialog i år med PostNord om hur ni tillsammans ska hantera era leveranser i samband med julhandeln 2019?

 • Ja: 12 %
 • Nej: 88 %

Ekonomiska incitament för samarbete efterfrågas

När Svensk Digital Handels logistikgrupp träffade PostNord och andra logistikaktörer efter förra årets julhandel föreslogs även att det borde finnas ekonomiska incitament för e-handelsföretagen för att t ex ge träffsäkra prognoser eller annat som underlättar julens leveranser. I undersökningen frågade vi om företagen var beredda att utföra någon form av motpresentation för att få reducerat pris på kapacitetstillägget, vilket sju av tio företag svarade att de var.

Skulle ni, mot att ni får ett reducerat pris på kapacitetstillägget, kunna tänka er att utföra någon form av motprestation för att underlätta PostNords möjlighet att leverera med god kvalitet i samband med årets julhandel (ex leverera träffsäkra prognoser, försortera paket eller liknande)?

 • Ja: 71%
 • Nej: 29%

Vart tredje företag låter andra logistikpartners för sköta julleveranserna

Endast 12 % av företagen kommer att följa PostNords förslag om att föra vidare den ökade leveranskostnaden till konsumenterna. Av dessa kommer 5% nämna att det beror på PostNords kapacitetstillägg. Drygt vartannat företag tar den ökade kostnaden själv, medan vart tredje låter andra logistikaktörer än PostNord sköta alla eller merparten av leveranserna under perioden.

PostNord föreslår att e-handelsföretagen ska ta ut den ökade kostnaden per kolli av konsumenten. Hur tror du att ni kommer att hantera den ökade kostnaden?

 • 54%: Vi tar hela kostnaden själv
 • 2%: Vi tar 4 kronor extra för frakt från PostNord under perioden utan att nämna orsaken
 • 5%: Vi tar 4 kronor extra för frakt från PostNord under perioden och kommunicerar att det är på grund av PostNords kapacitetstillägg
 • 5%: Vi tar 4 kronor extra för samtliga leveranser under perioden
 • 35%: Vi låter andra logistikpartenrs sköta alla eller merparten av leveranserna under perioden.

PostNords förslag skulle leda kunden till konkurrenter

Fyra av tio företag tror att PostNords förslag till hantering av kapacitetstillägget skulle innebära att de tappade kunden till en konkurrent. Få tror att kunden skulle acceptera den ökade kostnaden.

Hur tror du att era kunder skulle agera om ni valde att följa PostNords förslag, det vill säga att lägga 4 kronor per kolli i fraktkostnader under perioden 25 november 2019 till 17 januari 2020?

 • 30%: Kunden skulle välja ett annat fraktalternativ från oss
 • 41%: Kunden skulle köpa varan/varorna från en konkurrent
 • 16%: Kunden skulle betala den dyrare fraktkostnaden
 • 14%: Annat (framförallt svar mix av ovanstående)

Kapacitetstillägget engagerar – många har svårt att se logiken i kapacitetstillägget!

Frågan om kapacitetstillägg engagerar företagen. Av de 77 företag som deltog i enkäten svarade skrev 23 företag utförliga kommentar på sista frågan som löd: Övriga kommentarer om kapacitetstillägget. Sammanfattningsvis uttrycker många att de kommer försöka ställa om till andra leveranssätt och andra leverantörer. Dessutom har många svårt att se logiken i kapacitetstillägget. Samtliga kommentarer redovisas nedan:

 • Skulle verkligen uppskatta att istället för att lägga på en extra avgift att PostNord på transparent och innovativt sätt arbetar fram lösningar för sina kunder för att lösa ut utmaningen.
 • PostNord gräver sin egen grav sakta men säkert och det värsta är att de inte verkar veta om det…
 • Vi kommer förmodligen avsluta allt samarbete med PostNord och byta till en annan aktör
 • Helt sjukt! Gör allt vi kan för att ställa om till hemleveranser och andra leveranssätt asap
 • Vi kommer sannolikt ta kostanden själva ELLER välja annan distributionspartner
 • Vi kommer försöka flytta vissa volymer till andra partners.
 • Extremt dåligt, saknar annan grund än att dom går väldigt dåligt och inte klarar av kundernas krav eller leverera resultat till ägarna. Redan idag undviker vi PostNord om det går.
 • Vi skickar tiotusentals kolli per år Jag begriper inte varför e-handelsföretag ska betala för PostNords omställning från Brev till Paket. Jag förstå att det är en stor kostnad, men tycker inte det känns motiverat att ta ut per paket under en viss period. Man hade t ex kunnat höja priserna för Mypack home med en procentenhet istället för mypack collect för att få färre hemleveranser. Vi har extremt mycket att göra under november-december. Vi får lösa det med extra personal men det jämnar ut sig för att vi gör en budget och säljer mer under denna period en normalt. Det är likadant för PostNord. Skillnaden är att jag inte kan sänka våra löner under denna period.
 • En dålig lösning där PostNord fokuserat på att fler paket blir ett problem. Fler paket borde innebära att man blir glad och jobbar för att behålla nöjda kunder och nöjda slutanvändare av tjänsterna som PostNord tillhandahåller.
 • Mycket konstig avgift. Bättre att baka in det i standardpriset. 1. De lär väl knappast sänka priset under lågsäsong. 2. Otroligt att man måste höja priset när efterfrågan ökar…vilket annat företag kan göra det?
 • Det är den dummaste och mes ologiska prishöjning jag varit med om. Varför ska jag som kund behöva betala mer bara för att PostNord skickar extra många paket och tjänar mer pengar än normalt? De borde ju om något få stordriftsfördelar under julen och på så sätt kunna tjäna mer pengar per paket.
 • Inte bara skulle kunderna handla någon annanstans. Ökade fraktkostnader skulle också leda till ökat antal kundkontakter och att de vill ha mellanskillnaden krediterad. Detta skulle innebära ännu fler kostnader per kundkontakt och ultimativt skulle vi själva bära prishöjningen igen.
 • Detta är ett mycket osympatiskt tilltag. Som bara bygger på att dra pengar från sina kunder. Många har inte möjlighet att byta transportör. PostNord framstår som mycket lite kundvänliga och som en osympatisk leverantör. Det finns stora möjlighet att planera för stora volymer under denna period utan att det ska kosta extra. Det borde kunna köra med fulla fordon och verkligen utnyttja hela sitt nätverk.
 • Mycket märkligt att ta extra betalt när man får mycket att göra. Det vore som att vi skulle ta mer betalt av våra kunder i butikerna för att vi får fler kunder och även behöver jobba extra vid storhelger. Större volymer borde ge lägre priser, inte högre.
 • Det känns ändå lite konstigt att få betala mer för att vår leverantör PostNord får mycket att göra. Volym är ju någonstans införstått med lägre kostnad, inte tvärt om. Det är vi som är kund som nu får betala för att PostNord ännu inte lyckats ställa om sitt företag till nutiden. De vill bar aha lagom mhycket att göra. I deras normala prislista måste man komma upp i 100 varubrev på en dag för att få rabatterat pris. Nu blir det plötsligt tvärtom, att när man garanterat kommer upp i100 varubrev för att nå rabatten, då lägger dom istället på en straffavgift för att det blir för många varubrev. Lite Goddag Yxskaft?
 • Posten borde lösa sina egna problem snarare än att lägga det på kunden. Effektivisering av organisationen är en bra start. Vi behöver inte fem säljare vid varje möte, räcker med en kompetent.
 • De har också höjt priserna för året med 7-10 procent med bas i att de har så bra täckning i Sverige, det enda de lyckas åstadkomma är högre lönsamhet på mindre volym. Det spelar rätt i änderna på uppstickarna. Särskilt hemleveranser.
 • Svårt att kommentera utan vidare kunskap om deras kostnader och utlägg, personalkostnader osv om de nu under denna period anlitar fler anställda. Annars kunde man också tro att just näthandeln ökar deras intäkter också…
 • PostNord har redan dyra priser och de hjälper inte till på något sätt alls ekonomiskt (rabatter) för oss småföretagare. Dessutom försvinner paket för ofta oavsett vilket leveranssätt man skickar med.
 • It´s an absurd decision by PostNord to increase their charges at that time. “We´re extra busy (earning more from you) so we need to charge you more” – it makes no business sense whatsoever. It´s a charge for inefficiency on their part. Only a state company could think up such a scheme.
 • Att lägga extra kostnader på oss som i sin tur lägges på våra kunder med motiveringen att det är mer att göra under vissa perioder är som att motivera butiksägare, bensinmackar och andra butiker, varor och tjänster att det skulle bli dyrare att få tillgång till dessa under kvällar, helger och storhelger. Det handlar om planering och en fråga om totalkostnader med övergripande bild av hela företaget och ens egna marknad. Tycker det är fräckt att ta ut en extra avgift under denna period och det skulle vara lika illa om servicen skulle försämras för att hålla inne med en egna kapacitet för att det sker varje år samma sak – det är ingen skillnad.
 • Annars får vi se andra leverantörer som kan erbjuda denna typ av tjänst som har en bättre framförhållning. Ett företag får inte ha så kortsiktiga mål att varje månad skall ge maximal vinst eftersom det är omöjligt att uppnå när vissa månader är mer kostsamma än andra. Det gäller att se över hela perioden eller snarare året. Fördela istället de högre kostnadsperioderna över flera månader och om det blir mindre fördelaktigt pga skattetekniska skäl så får detta lyftas upp på regeringsnivån och bli en politisk fråga såsom allt annat som har med skatter att göra.
 • Marknaden regleras sig själv och om en idé inte välkomnas så blir man inte långlivad om man inte snabbt vänder och hittar andra bättre lösningar. Det gäller inte bara se ur sin egen synvinkel utan också från andras.
Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!