Svenssons i Lammhult med erfarenheter från 70 år av omnikanal – Styrkor av att vara närvarande överallt.

Berätta lite om dig själv

Jag har arbetat med lednings och styrningsfrågor inom retail och e-handel sedan 2006 och har tidigare varit Logistikchef för Byggmax och Consortio Fashion Group, vice VD för Bubbleroom samt Managementkonsult på McKinsey. Och 2015 blev jag en av ”Veckans affärers” supertalanger samt utnämnd till 4potentials ”Top 100 rising potentials”.

Vad gör du idag?

Jag är VD för och delägare i Svenssons i Lammhult som under 118 år vuxit till att bli Sveriges ledande aktör inom design och kvalitetsmöbler. Jag sitter även i styrelsen för Adtraction Marketing, Advisory Board på Byggmax samt har agerat rådgivare till några av Sveriges största private equitybolag.

Förändringsarbete och affärs/verksamhetsutveckling ligger Christian varmt om hjärtat och Svenssons har sedan han tillträdde genomfört stora strukturomvandlingar, visat en kraftig tillväxt och samtidigt förbättrat vinsten.

Vad är nästa stora hinder för e-handeln att överkomma?

För den rena e-handeln tror jag att man måste hitta nya lösningar för att hitta de övriga köpen. Andelen av värdet som köps online varierar kraftigt mellan branscher, men med vissa undantag så är det fortfarande den fysiska handeln som äger en kraftig majoritet av marknaden. Att, när man lägger väldigt mycket resurser på att bygga varumärke och finna nya kunder, inte på något sätt finnas i samtliga kanaler tror jag är att suboptimera sin potential. En väldigt stor utmaning för oss är sen att bättre förstå hur kunderna rör sig däremellan, och vad den faktiska effekten av digital marknadsföring är. Inom just möbelhandeln så har vi ju även stora utmaningar för att få vissa kategorier att sälja på nätet överhuvudtaget givet produkternas egenskaper.

Vilket är ditt viktigaste tips till e-handlare 2016?

Testa och mät. Om man inte testar så kan man aldrig hitta rätt, men när man gör det så bör det vara strukturerat och med en klar målbild. Många företag som jag sett låter uppföljningen lida på grund av resursbrist och till förmån för att göra nya saker, men utan uppföljning är det svårt att lära sig.

Läs mer om Svenssons I Lammhult här >>

boka in dcongress