Detta är Svensk Digital Handel och Svensk Distanshandel

Svensk Digital Handel är en medlemsstyrd förening med en styrelse som består av representanter från näringslivet inom handeln. Föreningen är fristående och medlemmarna är företag som bedriver e-handel.

Svensk Distanshandel är bolaget där merparten av vår verksamhet sker. Vi strävar efter att vara inspirations- och kunskapskällan bl.a. genom event där branschen samlas och vårt mål är att ständigt ligga i framkant inom utvecklingen av digital handel i Sverige.